Culturen van de Zuid Archeologische Route

De Inca's, een van de meest bekende beschavingen ter wereld. Veel is bekend, maar door een overvloed aan informatie in boeken en op het internet is het soms moeilijk om de belangrijkste historische gebeurtenissen op chronologische volgorde te vinden. Mijndroomreis.nl heeft vele boeken over de Inca's gelezen en de, voor ons, belangrijkste historische gebeurtenissen op een rij gezet. Ook zal je meer te weten komen over de historische bouwwerken die ze nalieten.

Ook de Nazca beschaving is onderdeel van de Zuid archeologische route, hier lees je meer over wie zij waren.

Inca Cultuur

Oorsprong 

De Inca-beschaving ontstond in het begin van de 12e eeuw, hierover zijn alle wetenschappers het eens. Er zijn diverse mythes over de oorsprong van het Incavolk. Zo zou de eerste Inca zijn gecreëerd door Inti, de zonnegod. Deze zonnegod zou zijn zoon Manco Capac naar de aarde hebben gestuurd en hij zou uiteindelijk rond 1200 in een vruchtbare vallei de stad Cusco gesticht hebben.

Historici gaan er echter van uit dat de Incabeschaving ontstaan is vanuit de Wari beschaving (ca. 600 – 1100 n.C.) die leefden nabij de stad Ayacucho en de Tiwanaka beschaving (ca. 300 – 1100 n.C.) die vooral rondom het Titicacameer leefden. Wat de waarheid ook moge zijn, de Inca’s vestigden zich permanent in de regio Cusco en generatie op generatie breide het volk zich uit en groeide hun macht.

Lees meer

De achtste keizer, Virachocha Inca, besloot begin 15e eeuw de macht van zijn volk uit te breiden en versloeg het Ayarmaca-rijk en nam daarmee de macht over in de Urubamba-vallei.

 

Van 1438 tot 1533 wisten de Inca’s het grootste deel van de westkust te veroveren en aan hun rijk toe te voegen. Soms via oorlogsvoering, soms via een vreedzame alliantie. Het centraal middelpunt van de Inca-beschaving bleef Cusco. Hier lag het militaire, politieke en administratieve centrum.

Levensstijl

In de Incacultuur draaide alles om macht, geloof en rituelen en dit was allemaal met elkaar vervlochten. De Incabevolking bestond op het hoogtepunt tussen de 15.000 en 35.000 mensen, zij heersten naar schatting over ongeveer 12 miljoen mensen met meer dan 100 verschillende etnische groepen. Inca-leiders moedigden het volk aan om de goden te aanbidden, rituelen uit te voeren en gebruikte het geloof om hun eigen machtspositie te vergroten en te behouden. Doordat de Inca’s meester waren in het aanleggen van een wegennetwerk en een centrale taal spraken, was het mogelijk de bevolking te onderwerpen en te handhaven.

De Inca’s hadden drie gouden regels waar iedereen zich aan moest houden: ‘Ama sua, Ama llulla en Ama quella’, Steel niet, lieg niet en wees niet lui.

Dat de Inca-cultuur uit heeft kunnen groeien tot een groot imperium is eigenlijk een wonder. Geen andere beschaving wist een dergelijk imperium op te bouwen zonder te beschikken over hoogstaande technologische hoogstandjes als “het wiel” of een geschreven taal om te communiceren.

De taal die gesproken werd was Quechua. Veel mensen denken dat dit een door de Inca’s gevormde taal is, deze taal werd echter al in meerdere regio’s gesproken lang voordat de Inca’s heersten. Dit maakte het een geschikte taal om als heersers te gebruiken om een ieder hun wil op te leggen. Tot op de dag van vandaag wordt deze taal nog gesproken door veel inwoners van dorpen en steden waar vroeger de Inca’s heersten.

Lees meer

De Inca’s waren meesterlijke ingenieurs en waren hun tijd ver vooruit. Door een ingenieuze manier van bouwen en het gebruik van cement werden gebouwen en tempels neergezet die heden ten dage nog altijd overeind staan. Veel mooie voorbeelden hiervan zijn te vinden in en rondom Cusco. Hieronder zijn voorbeelden te vinden van enkele prachtige bouwwerken die goed bewaard zijn gebleven en nog altijd kunnen worden bezocht.

 

Ook waren de Inca’s vooruitstrevend in de aanleg van wegen waardoor zij zich eenvoudig tot in alle uithoeken van het rijk konden voortbewegen.

 

Bij gebrek aan geschreven taal hebben de Inca’s, door middel van geknoopte touwen, een indrukwekkende manier te communiceren en registreren.

 

Het vervaardigen van geweven kleden en kleding ging de Inca’s ook goed af en in de vele musea zijn hiervan veel mooie voorbeelden te bezichtigen.

 

Droge gebieden binnen het rijk werden omgetoverd tot vruchtbare valleien. Water Door middel van ingenieuze bewateringssystemen werd vanuit het Andes gebergte water omgeleid en aangevoerd naar droge gebieden. Door middel van de juiste landbouwinnovaties bloeide de landbouw op.

 

Naast mais en fruitsoorten werden in mindere maten ook Cocaplanten verbouwd. Deze waren voor de Inca’s heilig en de bladeren werden gebruikt bij rituelen. Ook werd er op de bladeren gekauwd om het gevoel van honger en pijn te onderdrukken tijdens het werken, om energie te geven en als verdoving bij medische ingrepen.

Een schilderij van een Inca-stamboom, te bezichtigen in Lima

Religie

Iedere regio binnen het Inca-rijk had zijn eigen tempels “Huaca” genaamd en sommige regio’s zijn eigen heilige, soms voortkomend uit eerdere beschavingen die door de Inca’s waren heroverd. Er werden vele goden aanbeden, ieder met hun eigen symbolische waarde in het leven. De Inca-leiders moedigden iedereen echter aan om zonnegod ‘Inti’ te aanbidden, hoeder van de heilige stad Cusco. Hun keizer werd gezien als “zoon van de zon”, de Sapa Inca.

Bij gebrek aan geschreven taal werden religieuze verhalen en mythen mondeling overgedragen.

Veel rituelen vielen samen met de jaargetijden en goden werden aanboden in de hoop op een succesvolle oogst, vruchtbaarheid en gezondheid. Daarom nam “pachamama” moeder aarde een belangrijke plek in binnen het geloof en de daarbij horende rituelen. De Inca’s geloofden ook in reïncarnatie waarbij de hemel een met bloemen overgoten landschap was met witte besneeuwde bergen.

Priesters hadden veel macht en speelden de hoofdrol bij de rituelen in en nabij de tempels. Het was zeer gebruikelijk om dierlijke offers te brengen, maar ook menselijke offers. Bij de dood van een Inca-keizer werden ook vaan kinderoffers gebracht. Een groot voorbeeld daarvan is het menselijk offer van maar liefst 4000 stafleden na de dood van Inca Huayna Capac in 1527. Veel menselijke offers die gebracht werden aan moeder aarde werden gebalsemd en gemummificeerd. De werkwijze was zo vakkundig gedaan dat deze nu, eeuwen later, te bewonderen zijn in musea.

De levensfases van de Inca’s.

Pasgeboren baby’s werden door de Inca’s ‘wawa’ genoemd en hadden een nog relatief onbelangrijke status. De kindersterfte was vanwege diverse factoren vrij hoog.

Op de leeftijd van 3 jaar volgde een ceremonie “rutunchikuy” genaamd en ontving het kind de status van “onwetendheid”. Er volgde een feest met eten en dans, als geschenk kregen alle gasten een haarlok van het kind en aan het einde van het feest werd het kind helemaal kaal geschoren.

De volgende status werd voor de jongens “Warachikuy” en de meisjes “Qikuchujuy” genoemd en was het begin van de seksuele potentie. Tijdens een ceremonie stonden dansen, kracht tonen en dansen centraal. De jongens ontvingen van hun familie kleren en er werd geleerd hoe ze zich dienen te gedragen als ongetrouwd man. De meisjes die voor het eerst menstrueerden verlieten het dorp en hadden een vastenperiode. Zodra het bloeden was gestopt keerde het meisje terug naar haar dorp en ontving van haar familie een nieuwe naam, kleding en adviezen die hoorden bij het volwassen worden.

Ergens tussen de 20 en 30 jaar begon de jeugd gezien te worden als jongvolwassen.

De status “volwassen” ontving je pas als je getrouwd was.

De laatste fase in het Inca-leven is het “verval”. Mannen en vrouwen verliezen hun seksualiteit en gaan fysiek en mentaal achteruit. Het begin van het einde.

Het begin van de Inca ondergang

Toen, in 1530, overleed keizer Huayna Capac en brak er een burgeroorlog uit. In heel het Inca-rijk werd er gevochten om land en macht. De oorlog duurde twee jaar en het was een bloedige strijd met veel verliezen met Atahualpa als winnaar.

En toen, kort na de burgeroorlog, zette Conquistador Francisco Pizarro samen met generaal Almagro in 1532 voet aan wal in Guayaquil, Ecuador. Pizarro was gefascineerd van de Inca-cultuur en alle rijkdommen. Een expeditie bestaande uit ca. 160 man en 37 paarden begon hij zijn reis zuidwaarts richting Peru.

Ondanks hun macht en een groot overtal aan soldaten waren de Inca’s niet opgewassen tegen de moderne wapens van de Spanjaarden. De burgeroorlog had de defensieve linies binnen het rijk verzwakt. Daarnaast namen de Spanjaarden allerlei ziektes mee vanuit Europa. Omdat de Inca’s geen natuurlijk afweersysteem hadden tegen deze onbekende ziektes, stierven duizenden mensen aan ziektes als de griep en pokken.

Lees meer

In November 1532 kwamen Pizarro en zijn mannen aan in Inca-stad Cajamarca waar op dat moment toevallig Keizer Atahualpa aanwezig was. Nog vol vertrouwen van zijn recente winst in de burgeroorlog, besloot hij Pizarro te ontmoeten. Een overschatting, want hij werd gevangen genomen en duizenden Inca-strijders werden gedood. Tegen betaling van losgeld zou Atahualpa vrijgelaten worden. Een kamer moest voor de helft gevuld worden met gouden voorwerpen en vervolgens twee keer te vullen met zilveren voorwerpen. Er werd aan de wens voldaan, maar omdat er geruchten waren dat Inca-generaals een aanval wilden plegen besloten de Spanjaarden op 26 juli 1533 Athualpa te executeren. Om aan de brandstapel te ontkomen bekeerde de Incakeizer zich op het laatste moment tot het Katholieke geloof. Uiteindelijk werd zijn leven door middel van wurging beëindigd.

 

Hierna zette Pizarro zijn reis voort richting Cusco, won onderweg vier veldslagen en veroverde Cusco zonder tegenstand.

 

Op 6 januari 1535 stichtte Pizarro een nieuwe stad aan de kust, Lima genaamd. Deze stad zou de hoofdstad worden van Peru en een prima toevoer haven voor schepen vanuit Spanje. In de veroverde gebieden werden de Inca’s gedwongen bekeerd tot het Katholicisme, een ieder die een ander geloof belijd moest dit veelal met de dood bekopen. De taal Quechua mocht wel worden gesproken, maar werd door de Spanjaarden gezien als literaire taal.

 

De Inca’s groepeerden zich in 1536 onder leiding van Manco Inca en wisten de stad Ollantaytambo terug te winnen en daarop werd ook Cusco heroverd. Het mocht niet baten en nadat de Spanjaarden opnieuw Cusco veroverden trokken de laatste Inca’s zich terug in de Neo-Inca staat Vilcabamba. De Spanjaarden achtervolgden de Inca's maar moesten de achtervolging in Chinchero staken.

 

Ondertussen ontstond er een machtsstrijd tussen de generalen Pizarro en Almagro die beiden het gouverneurschap van Cusco claimen. Er werd een deal gesloten, Almagro zou zuidelijker doorreizen op zoek naar schatten welke hij niet met Pizarro zou hoeven delen. In Chili trof hij echter niets van waarde aan en dat stemde hem ontevreden. Samen met trouwe volgelingen probeerde hij Pizarro omver te werpen, echter in 1538 werd Spaans generaal Almagro door aanhangers van Pizarro gevangen genomen en op 8 juli werd hij geëxecuteerd.

 

Op 26 juni 1541 werd Pizarro in Lima aangevallen door aanhangers van de Spaanse generaal Almargo en vermoord.

Een mozaïek van Francisco Pizarro in de Cathedraal van Lima

Het einde van de Inca-beschaving

Vanuit Vilcabamba zouden de laatste Inca’s onder leiding van meerdere opeenvolgende leiders gedurende 36 jaar verschillende opstanden organiseren.

In 1572 viel het laatste bolwerk toen de Spanjaarden ook daar de macht grepen en de laatste Inca keizer Túpac Amaru  werd geëxecuteerd.

Met de kennis van nu weten we dat, met de ondergang van de Inca-beschaving, een einde kwam aan duizenden jaren van Andes-beschavingen.

Cusco

De naam Cusco of Cuzco betekend ‘navel van de aarde’ in Quechua en dat is niet voor niets. Deze “keizerlijke stad” was de hoofdstad van de Inca’s en tevens het religieuze en culturele centrum van het Inca-rijk. Deze stad was heilig voor de Inca’s en zij geloofden dat de dochter van de maan “Ocllo” en de zoon van de zon “Manco” beiden na hun geboorte op het Titicacameer rondzwierven op zoek naar een vruchtbare plek om het Inca-rijk te stichten, die plek werd uiteindelijk Cusco.

Nadat de stad Cusco in 1533 door Conquistador Pizarro was ingenomen en geplunderd werden veel Incabouwwerken afgebroken en vervangen voor Spaanse gebouwen zoals kloosters en Katholieke kerken. Deze nieuwbouw werd bovenop de Inca fundamenten gebouwd, deze bleken echter slecht bestand te zijn tegen de vele aardbevingen die het gebied troffen. Daar waar de Incafundamenten vaak fier overeind bleven staan, stortte de Spaanse bouwwerken in.

Toen in 1535 een groot leger van Inca’s de machtsstrijd aanging met de Spanjaarden om zo de heilige stad weer in handen te krijgen werd de stad helaas zwaar beschadigd. Mede hierdoor besloot Pizarro om een nieuwe hoofdstad voor Peru te stichtten, Lima. Daarmee kwam een einde aan de eeuwenlange waardevolle functie van de stad Cusco en werd het een eenvoudige koloniale stad.

Pas nadat in 1911 de Inca-stad Machu Picchu werd herontdekt, niet ver bij de stad Cusco vandaan, werd er nieuw leven in de stad geblazen en wist Cusco uit te groeien tot een belangrijke stad met enorme waarde voor het toerisme. In 1950 werd bij een zware aardbeving een groot deel van de stad verwoest, echter alle gebouwen van historische waarde bleven overeind. Sinds 1983 staat het historische centrum op de UNESCO werelderfgoedlijst.

Cusco is een fantastische stad en je bent makkelijk een paar dagen zoet om al het moois in en rondom de stad te bewonderen. Mijndroomreis.nl advies om, aangezien de stad op 3400 meter hoogte ligt, de eerste dag rustig aan te doen. Het historische centrum is een goede plek om te beginnen. De Inca fundamenten zijn een indrukwekkende bezichtiging, met als hoogtepunt een 12 hoekige steen die feilloos aansluit op de omliggende stenen.

De wijk San Blas is een aanrader, hier kun je rondstruinen en vind je veel restaurantjes, souvenir- en kunstwinkels. Veel van deze souvenirs zijn typisch voor deze omgeving en zul je nergens anders vinden.

Chinchero

Het dorp Chinchero ligt op 3762 meter hoogte en is omgeven door bergen met besneeuwde toppen. Het dorp werd de Inca's werd beschouwd als "de geboorteplaats van de regenboog". De reden hiervoor is waarschijnlijk dat, door het diverse weerbeeld, hier relatief veel regenbomen voorkomen. De oorsprong van Chinchero zou ergens rond het jaar 1480 n.C. liggen. Inca keizer Túpac Yupanqui liet hier zijn paleis bouwen, evenals huizen voor zijn onderdanen.

De Inca’s waren meesters in het vinden van innovatieve oplossingen. Er was een constant watertekort in Cusco en ondanks de afstand  van ruim 27 kilometer, wisten de Inca’s een cruciale watertoevoer te creëren van het Piuraymeer nabij Chinchero naar Cusco.

Na de overwinning van de Spanjaarden op de Inca’s, omstreeks 1535, braken ze de Incagebouwen en paleis af en bouwden hun eigen gebouwen op de fundamenten. Na de mislukte belegering van Cusco, door Manco Inca (zie tekst: Het begin van de Inca ondergang) , sloegen de opstandelingen op de vlucht en doorkruisten daarbij Chinchero. Omdat de Spanjaarden niets van de originele Incagebouwen hadden overgelaten, staken de Inca’s het dorp in brand. Dit bleek hun redding, de achtervolgende Spaanse soldaten verloren daardoor de benodigde voedselvoorraden en onderdak waardoor de Inca’s konden vluchten. Ondanks de brand, staan de Incafundamenten vandaag de dag nog altijd overeind. De ruïnes van het paleis met een in steen uitgehouwen troon zijn  dan ook één van de bezienswaardigheden.

Chinchero is een dorp met hechte families die generatie op generatie de tradities uit de Inca periode voortzetten. Zo kleden veel dorpelingen zich met traditionele kleding en worden er natuurlijke producten gebruikt om kleuren voor textiel te creëren. Een ideale gelegenheid om een kijkje in het verleden te nemen. Als je deelneemt aan een georganiseerd bezoek aan de heilige vallei, dan is een bezoek aan een lokaal textielfabriekje vaak onderdeel van de tour. Hier krijg je uitleg over de verwerking van wol en hoe er kleur aan wordt gegeven.  De textielmarkt is enorm populair onder toeristen en dit is niet voor niets. Hier vindt je souvenirs die je nergens anders zult vinden.

De katholieke kerk “Nuestra Señora de la Natividad” is gelegen aan het marktplein en is dagelijks geopend. De kerk is gebouwd bovenop de fundamenten van wat voorheen het paleis was en stamt uit 1607 n.C. Van buiten past de kerk in het straatbeeld, maar van buiten zul je niet kunnen raden welke schatten er in de kerk te vinden zijn. De kerk heeft een schitterend indrukwekkend houten plafond en de muren

Ollantaytambo

Deze stad ligt op ca. 72 km van Cusco op een hoogte van 2792 meter. In de Incatijd was dit een landgoed van keizer Pachacuti. Nadat hij deze stad veroverd had verwoeste hij het en herbouwde hij de stad in zijn eigen stijl. Hiervoor gebruikte hij blokken rozenritvoliet die uit nabij gelegen steengroeven werden gewonnen. Het werd een stad vol irrigatie en terrassen en er was eten en onderdak in overvloed voor hooggeplaatste Inca-adel. Ollantaytambo is omgeven door bergen en door de aanleg van een wegennet door de Urubamba-vallei, werd er een verbinding gelegd tussen Pisaq in het oosten en Machu Picchu in westen.

Deze stad nam ook een belangrijke plaats in de historie in nadat de Spaanse conquistadores de macht in Peru overnamen. Inca-keizer Manco Inca had de macht over hoofdstad Cusco verloren en streek met zijn mankrachten neer in Ollantaytambo. Vanuit hier wist hij in 1536 de opmars van de Spanjaarden te stoppen maar zijn zege kon niet voorkomen dat hij uiteindelijk de stad een jaar later zou moeten verlaten om zich te vestigen in het veiliger gelegen Vilcabamba.

Het hoogtepunt van een bezoek aan Ollantaytambo is een terraswand met Inca-landbouwterrassen die anders opgebouwd is dan de vele terrassen die in de heilige vallei te vinden zijn. Enkel in Pisaq, Yucay en Chinchero zul je gelijke hoogwaardige terrassen vinden. Ook zie je de Qullqa’s, Inca-pakhuizen, tegen de rotswanden aan staan. Deze werden iets hoger gebouwd dan het dal om iets hogere temperaturen te behouden voor de voorraden.

Voor veel wandelaars is dit de het startpunt van de Inca-trail. Mijndroomreis.nl kan je voorzien van meer informatie over de Inca-trail en je helpen bij het vinden van jouw ideale wandeling.

Machu Picchu

Wanneer je in Aguas Calientes door de straatjes loopt, is het moeilijk te bevatten dat, ergens hoog boven je in de bergen, de Machu Picchu verdekt ligt opgesteld. Vanaf het dal kun je geen spoor bekennen van dit magistrale bouwwerk, vanaf boven kun je echter het gehele dal overzien.

De Machu Picchu is een 15e eeuws Inca site, gelegen op ca. 2425 meter hoogte. Het bestaat uit diverse geweldig behouden gebleven gebouwen en ligt tussen twee bergkammen. Pas nadat ontdekkingsreiziger H. Bingham III in 1911 de Machu Picchu bezocht en een artikel over de site publiceerde, werd het bestaan van deze magische plek openbaar gemaakt. De site was grotendeels intact en alles wijst er op dat de Spaanse conquistadores deze plek nooit bezocht hebben want er zijn geen sporen van strijd gevonden. Professor Bingham vond de Machu Picchu volledig overgroeid met planten en bomen en de omvang was nauwelijks zichtbaar. Heden ten dage is de meeste vegetatie verwijderd.

Klik hier om meer te lezen over de Machu Picchu.


Aymara Cultuur

De Aymara is een bevolkingsgroep die nog altijd vertegenwoordigt is in Zuid Amerika met zo’n 2,5 mensen verdeeld over Peru, Bolivia en Chili. Ze hebben onder andere de onderdrukking van de Inca’s en daaropvolgend de onderdrukking van de Spanjaarden en ook diverse burgeroorlogen doorstaan. De Spanjaarden zetten de Aymara aanhet werk in de landbouw en in de mijnbouw. Ook probeerden ze de invloed en eigen cultuur te breken door het volk te splitsen in elf verschillende stammen. Ze leerden veel van de moderne werktuigen die de Spanjaarden meenamen zoals ploegen en het gebruik van trekdieren. Ook werden er diverse nieuwe gewassen verbouwd en leerden ze vissen te kweken en lastdieren en Alpaca’s gestructureerd te fokken. Tussen 1629 en 1821 werden diverse opstanden gevoerd tegen de onderdrukking, sommige duurden enkele jaren. In 1821 volgde de Peruaanse onafhankelijkheid.

Lees meer

Aymara is een officiële taal in Peru en ook Bolivia, in Peru wordt deze taal voornamelijk in dorpen rondom het Titicacameer gesproken.

 

De Aymara houden vast aan hun gebruiken en klederdracht, een kenmerkend onderdeel daarvan zijn de bolhoeden die zowel in Peru en Bolivia door de vrouwen gedragen wordt. De Aymara-cultuur heeft veel overeenkomsten met andere culturen in Peru, er is echter een mooie echte Aymara mythe dat een hemelse lama water drinkt uit de oceaan om deze als regen te urineren. Lama’s keren aan het einde der tijden terug naar de lagunes waar zij vandaan komen.

Sillustani

Deze pre-Inca begraafplaats is opgebouwd door de Aymara, nog voordat deze cultuur opging in het Inca-rijk en zijn gelegen aan het Umayomeer nabij Puno.

Dergelijke torenachtige bouwwerken, ook wel chullpas genoemd, zijn op diverse plekken in de zuidelijke Andes gebouwd en de oudste stammen van de Tiwanaka cultuur, ca. 500 n.C. De chullpas van Sillustani zijn de meest noordelijk gelegen van het continent en worden gezien als de best bewaard gebleven in zijn soort. Al zien de torens er van buiten uit als eenvoudige bouwwerken, van binnen zijn ze complexer dan veel Inca-bouwwerken. Van buiten werden sommige torens versierd met subtiele in steen gehouwen dierenvormen. In de bovengrondse torens werden hele families van de belangrijke Aymara-elite begraven. Ze werden niet gemummificeerd zoals in veel andere culturen gebruikelijk was. Door de droge omgeving en door het feit dat de mausoleums goed afgesloten waren, hebben de lichamen een natuurlijk mummificatie proces doorlopen en zijn ze goed bewaard gebleven. Ook tijdens de Inca onderdrukking werden de chullpa’s nog actief gebruikt.

 

Er zijn bij Sillustani enkel torens die nooit afgebouwd zijn, ook zie je torens die tijdens de Inca-onderdrukking herbouwd en aangepast zijn volgens de Inca bouwstijl.

Helaas zijn sommige torens beschadigd geraakt door grafrovers die met behulp van dynamiet wilden binnendringen.


Nazca cultuur

De Nazcacultuur is ongeveer 100 v.C. ontstaan toen de Chavincultuur invloeden afnamen en bewoners de ruimte kregen een eigen cultuur te ontwikkelen. Deze cultuur zit vol met rituelen en mythes. De Nazca waren enorm goed in het vervaardigen van textiel en waren ook goed in het maken van keramiek. De Nazca hebben zeer goed uitgedachte aquaducten ontworpen, Cantalloc genaamd, hiervan zijn nog enkele tientallen te bewonderen. De Nazca vierden veel feesten en voerden rituelen uit ter bevordering van een goede oogst en vruchtbaarheid. Overledenen werden meestal zittend, in de foetushouding begraven en diverse zijn door de het woestijnklimaat gemummificeerd.

Wat nu één van de droogste dorre woestijnen ter wereld is, was vroeger een vruchtbaar gebied. Het succes is waarschijnlijk ook de ondergang geworden. Het Nazca volk kapte veel bomen om plaats te maken voor het verbouwen van katoen en mais. Hierdoor werd het ecologisch landschap zo vernield dat de gewassen uiteindelijk geen beschutting meer kreeg tegen o.a. winderosie.

Lees meer

Ca. 750 n.C. kwam een einde aan de Nazca-cultuur, vermoedelijk doordat door het fenomeen ‘el Niño’ extreme temperatuurverschillen en neerslag elkaar opvolgden en hierdoor de voedselvoorzieningen verloren gingen.

Nazca lijnen

Nazca ligt ongeveer 400 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Lima en is vooral bekend om de Nazcalijnen.

Vanaf Nazca kun je in kleine vliegtuigen de figuren bewonderen. Per dag wordt gekeken of het weer het toelaat om op te stijgen, het is aan te raden om een vroege vlucht te nemen.

Deze geometrische figuren staan al vele eeuwen in de Nazca pampa in de grond geëtst en zijn alleen vanuit de lucht goed zichtbaar. De Nazca-lijnen staan sinds 1994 op de Unesco werelderfgoedlijst en hebben daardoor een beschermde status. Al bijna 90 jaar worden de lijnen door wetenschappers onderzocht, toch is er nog veel onduidelijk over de oorsprong en de gebruiken van de lijnen.

De extreem droge woestijngrond heeft een ijzeroxidelaag en is daardoor diep rood gekleurd. Door de bovenste 30 cm van deze laag weg te halen werd er een lichtere kleur grond blootgelegd. Hierdoor konden figuren in de aarde worden getekend, iets dat vermoedelijk eerst in het klein gedaan werd om deze vervolgens op schaal in grootformaat uit te werken. Doordat er in deze droge woestijn weinig regen valt, staan deze lijnen tot op de dag van vandaag nog altijd in de aarde getekend.

Er zijn 3 soorten lijnen, afbeeldingen, geometrische ontwerpen en rechte lijnen. Van de laatste zijn er meer dan 800 op een vlakte nabij de kust. De langste is ruim 48 kilometer lang. Er zijn meer dan 300 geometrische ontwerpen zoals pijlen, rechthoeken en driehoeken. Ook zijn er afbeeldingen van dieren zoals bijvoorbeeld een spin, kolibrie, aap en walvis. Ook zijn er enkele menselijke vormen zoals een hand en een mens die ook wel ‘de astronaut’ genoemd wordt. Tot op de dag van vandaag worden er nog nieuwe figuren gevonden door middel van nieuw technieken waaronder drones.

Mijndroomreis.nl helpt je graag bij het zoeken naar jouw ideale vlucht.

Cantalloc

Ongeveer 4 kilometer van de Stad Nazca liggen de aquaducten van Cantalloc, onderdeel van de Puquios die in meerdere Zuid Amerikaanse landen te vinden zijn.

De Nazca hebben ongeveer 40 van deze aquaducten gebouwd tussen 200 v.C. en 650 n.C.  Deze zorgden voor de benodigde toevoer van water en daarmee een bloei van het volk, de stad en de benodigde voedselbronnen.

De oudste aquaducten dateren van voor de Nazca-cutuur en zijn waarschijnlijk gebouwd door het Paracas volk. Op een later moment zijn deze onderhouden of zelfs uitgebreid door het Nazca volk.